Raadpleeg hier ons aanbod

Verzekering voor uw mede-eigendom

De meest complete brandpolis op de markt
B’Property is een brandverzekering volgens de formule ‘Alle Risico’s Behalve’. Dat wil zeggen: alles wat niet uitgesloten is, is gedekt.

Standaard inbegrepen:

 • 10% verhoging van de schadevergoeding om de syndicuskosten te dekken
 • automatische afschaffing van de evenredigheidsregel na gratis taxatie, een onbeperkte dekking inclusief dekking voor privé- en gemeenschappelijke verfraaiingen
 • verregaande afstanden van verhaal
 • bijzondere waarborgen zoals schade door waterinfiltratie via gevels of terrassen, breuk van een kabel of een mechanische aandrijving van een lift, vergoeding van de extra kosten na schade om te voldoen aan nieuwe bouwnormen…

Documenten en algemene voorwaarden

AG Insurance Pack Building+

Extra bescherming voor gebouw en goederen in mede-eigendom
Met een schaderegelingsvergoeding voor de syndicus, een vergoeding bij schade aan de gemeenschappelijke delen en inhoud en 24u/24 bijstand zijn mede-eigenaars altijd goed geholpen.

 • Extra kosten syndicus vergoed: De syndicus krijgt een vergoeding voor de extra kosten die hij maakt voor het regelen van een gedekt schadegeval.
 • Schade en diefstal aan gemeenschappelijke inhoud verzekerd: Pack Building+ komt tussen voor diefstal of schade aan vuilnisbakken, meubelen, tapijt, enz. die zich in de gemeenschappelijke ruimtes bevinden en aan de mede-eigendom toebehoren.
 • Optimale bescherming van het gebouw: De voordeur beschadigd door dieven of water dat plots insijpelt langs het balkon? Uw gebouw is perfect beschermd.
 • Voordelig tarief: Voor een kleine bijpremie geniet het gebouw een optimale bescherming.
 • Vergoeding bij ontoegankelijkheid: Mede-eigenaars, huurders of gebruikers worden vergoed wanneer ze niet in hun appartement kunnen wegens een plotse en onvoorziene gebeurtenis.
 • Tussenkomst hospitalisatie of overlijden: Als een mede-eigenaar gewond raakt of overlijdt door een verzekerd schadegeval of door CO-vergiftiging.
 • Bijstand 24u/24: Is de poort naar de gemeenschappelijke garage geblokkeerd? Building Assist brengt u in contact met een kwaliteitsvakman.

Meer info – downloads

U bent (mede-)eigenaar of vertegenwoordiger van een vereniging van mede-eigenaars van een appartementsgebouw? Dan wilt u dat
gebouw eerst en vooral beschermen en correct verzekeren. Ongeacht de grootte van het te verzekeren goed, gaat u op zoek naar een
goede brandverzekering die rekening houdt met uw specifieke noden. Niets meer maar zeker ook niets minder.

Bent u op zoek naar een brandverzekering voor een gebouw met meer dan 3 appartementen, met/zonder kantoren of handelszaken?
Dan heeft AXA een geschikt aanbod, volledig aangepast aan uw behoeften als (mede-)eigenaar of syndicus.

Basiswaarborgen

 • Uw gebouw is volledig gedekt:
 • Brand, ontploffing, rook en roet
 • Schade door water en door stookolie
 • Schade door inbraak en vandalisme
 • Breken en barsten van glas
 • Storm, hagel bliksem en natuurrampen
 • Schade aan derden door het gebouw

Mogelijke extra dekkingen

 • Schade aan gemeenschappelijke installaties: (niet opblaasbare) zwembaden, tennisterreinen, domotica, zonnepanelen, audiovisuele apparaten
 • Schade aan de meubelen, tapijten, vuilnisbakken … in de gemeenschappelijke delen
 • Schade aan scheidingswanden van de terrassen, carports, uithangborden
 • Schade aan de gemeenschappelijke delen door bewoners die verhuizen
 • Extra kosten voor de syndicus na een schadegeval

DOWNLOAD DE BROCHURE

Om de voordelen Building Select te kunnen genieten moet uw klant aan volgende voorwaarden
voldoen:

 • er zijn gemeenschappelijke gedeelten en de building wordt door meerdere families
  bewoond;
 • de building bestaat uit minstens 5 appartementen en/of uit 3 bovengrondse bouwlagen;
 • de waarde bedraagt minimaal 750.000 euro (ABEX 665);
 • de verdiepingen bestaan uit onbrandbare materialen;
 • het handelsgedeelte bedraagt niet meer dan 20 % van de totale oppervlakte van de
  gelijkvloerse verdieping en andere verdiepingen samen;
 • het gaat om een recent gebouw dat maximaal 5 jaar geleden opgeleverd is;
 • de schadestatistiek is gunstig of het gaat om een nieuwbouw.

Naast onze sterke basisdekkingen, kunnen deze buildings met een bijpremie de Building
Select-voordelen genieten.

Download de folder sterke punten Building Select – Baloise